top of page

כמה חשוב לקרוא המלצות על עצמנו

אני חושבת שחשוב לכולנו לפעמים לדפדף אחורנית ולקרוא תודות והמלצות שאנשים כתבו עלינו. לכולנו יש זמנים שבהם לא מובן מאליו לנו להרגיש שאנחנו שוות וטובות ושיש לנו משהו בעל ערך לתת לעולם. אז הבוקר היה לי רגע כזה וכשנכנסתי ל-Fiverr לשאול משהו לקוח שאני מתרגמת לו פרויקט כרגע מאנגלית לעברית, נכנסתי לרגע וראיתי את כל ההמלצות שלקוחות כתבו לי בשנים האחרונות וזה חימם את לבי... החלטתי להעלות אותן לפה כל פעם כמה, כדי להזכיר לעצמי שיש אנשים שמודים על מה שנתתי להם...

0 views0 comments

Comments


bottom of page